loader image

Definitioner: Aftalens parter “Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Mama Afrika afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. “Mama Afrika” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.


Produktinformation: På Mama Afrika oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Mama Afrika via siden “Kontakt os.

Priser: Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling: Præsentation af varer sammen med en pris på Mama Afrika er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Mama Afrika udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Mama Afrika om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Mama Afrika er først indgået, når Mama Afrika ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling: De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Mama Afrika.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation: Mama Afrika yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamationsretten gælder ikke for fødevarer og kosmetik med begrænset holdbarhed. Fakturaen skal fremvises til Mama Afrika i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Mama Afrika inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti: Mama Afrika har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Mama Akrika’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Mama Afrika Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Mama Afrika’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Mama Afrika afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret og returnering af varer: Som kunde hos Mama Afrika har du ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage fra den dag, du modtager varen uden at oplyse nogen grund. Du skal meddele Mama Afrika, at du har fortrudt dit køb inden 14 dage fra den dag du har modtaget varen. Derefter har du yderligere 14 dage til at returnere varen. Du vil så få refunderet det betalte beløb samt leveringsomkostninger. Du betaler selv udgifterne for at returnere varen. Bemærk at vi ikke refunderer prisen på mad- og kosmetikvarer, hvis emballagen er brudt eller varen på anden vis beskadiget.

Varer der returneres UFRANKO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du afvente en label som fremsendes fra Mama Afrika pr. email. Send varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer: Mama Afrika forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider: Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid 2-4 dage for forsendelser i Danmark. Der bør beregnes længere leveringstid for forsendelser uden for Danmark.

Misbrug: Misbrug af Mama Afrika fører til politianmeldelse.

0

Search for products

Back to Top
X
Product has been added to your cart